Hoe doet Schokker Volendam dat?

We hebben dit jaar geen tijd meer  voor nieuwe bootkappen en tenten. We hebben wel nog tijd in het najaar voor kleinere klussen zoals nieuwe huiken, hoesjes of reparatiewerk. 

Een nieuwe buiskap, kuiptent of  motorboottent op uw schip.


De volgorde:

  1.  1) Globale prijsopgave vooraf aan de hand van foto, bootgegevens, ruwe maten enz.
  2.  2) Afspraak maken om schip te brengen. Uw week wordt gereserveerd.
  3.  3) Schip brengen, details bespreken aan boord en nauwkeuriger prijsopgave.
  4.  4) Schip blijft een week aan onze gratis aanlegsteiger. Er is stroom en water aan de steiger.
  5.  5) Aan het eind van de afgesproken week volgt oplevering van de nieuwe kap of tent.

Normaliter ligt uw boot dus niet langer dan een werkweek aan onze steiger. Vaak is het noemen van het type schip of een toegezonden foto van het schip voldoende om vooraf een globale prijsopgave te maken voor een nieuwe kap of tent. Ook als er nooit een kap of tent heeft opgestaan, want van bijna elke eerder door ons gemaakte kap of tent hebben we wel een foto in ons archief.

Het doek van een oude kap als model gebruiken voor een nieuwe kap is vragen om problemen. Wij hebben er slechte ervaringen mee en beginnen er liever niet aan.

Het werkt voor ons het handigst als uw schip op een afgesproken maandagmorgen voor onze deur ligt. Waarschijnlijk liggen er dan nog enkele schepen die voor dezelfde week hebben gereserveerd. U kunt dus de vrijdag of het weekend ervoor al bij ons aanmeren. Aan boord blijven slapen kan natuurlijk ook. U betaalt geen havengeld maar meldt u zich wel even aan bij de havenmeester. Hij weet welke schepen er die week bij ons hebben afgesproken. Vrijdag, zaterdagmorgen of maandag (let op de openingstijden!) bespreken we aan boord de verdere uitvoering tot in detail zoals hoogte, breedte, RVS of aluminium frame, kleur en type doek, kleur afwerkbies, aantal ramen, ritsen, type drukkers, etc. Aan de hand daarvan maken we eventueel vooraf een meer nauwkeurige prijsopgave. Bij akkoord gaan we beginnen met het stellen van uw bestaande of nieuwe buizenframe waarna de mal (het patroon) van het doek gemaakt wordt. 

      

Afb 1) hierboven: Nadat het frame is gemaakt, op de boot is gemonteerd en in overleg met de klant op hoogte is gesteld is het maldoek van de buiskap erop geplakt. In overleg met de klant zijn de ruwe maten van de ramen er op getekend. Onderaan de zijkant is de positie van de spanbanden op het maldoek getekend. Dat dit met harde wind en regen niet gaat mag duidelijk zijn.
 

Afb 2) hierboven: Het patroon van de buiskap en de aan te ritsen kuiptent is gemaakt. Natuurlijk mag u erbij zijn als wij de mal maken. We kunnen dan direct met u overleggen over bijvoorbeeld de grootte en positie van de ramen, waar de ritsen komen, het punt waar de buiskap eindigt en de kuiptent begint, positie van luchtroosters, spanbanden, drukknopen enz. 
 Afb 3) hierboven: Ook een manier om de klant een idee te geven hoe het eruit komt te zien. Als we het frame hebben gemaakt, aan boord gemonteerd en naar ons idee op de juiste hoogte hebben gesteld, is er altijd nog overleg mogelijk voordat we de definitieve doekmal gaan maken. Wilt u het frame iets hoger, lager of verder naar achteren lopend? Nu is alles nog mogelijk.
 

    

Afb 4) hierboven: Een mal (patroon) maken op een boot die op een trailer bij ons voor de deur staat gaat toch wel iets makkelijker dan een bijboot die in het water ligt of half over het dek hangt. 
 

Afb 5) hierboven: Een blik op onze aanlegsteiger tijdens het hoogseizoen. Zeilmakerij Schokker Volendam vindt u aan de historische vissershaven van Volendam en we hebben een eigen aanlegsteiger van 30 meter lang voor onze deur. (zie ook de knop "waar vindt u ons" in het hoofdmenu). Om een kap of tent te maken moeten we gemiddeld 4 a 5 keer bij de boot zijn: Om het frame in te meten, het frame te monteren, patroon van de kap te maken, kap te monteren etc. Heen en weer rijden naar de plaats waar uw schip ligt is onpraktisch en maakt het onnodig duur. 

 


Alleen met een goede planning kunnen we onze afspraken nakomen en een kwaliteitsproduct leveren. Met slecht weer kunnen wij echter geen mal maken en u weet: het weer en Moeder Natuur laten zich niet sturen, dus het kan soms wat uitlopen......
 

Omzeil de seizoensdrukte en maak gebruik van onze najaars/winterkorting.

Ons werk is heel seizoensgevoelig. In het voorjaar en in de zomer is het normaliter heel druk. In het najaar en in de winter is het veel rustiger. De boten varen dan minder of helemaal niet meer en er is dus minder tijdsdruk. Het is voor ons prettiger en voor u voordeliger als u hier rekening mee houdt. Bijvoorbeeld: U maakt in het najaar (september, oktober, november) een afspraak en legt uw schip een week bij ons aan de steiger. Dan maken wij die week het eventuele buizenframe en de mal (patroon) van het doek van de boottent of kap. Dan kunnen wij uw bootkap of tent in de veel rustigere winter in onze zeilmakerij maken en in het voorjaar op uw schip monteren. Wij hebben dan de hele winter de tijd om er iets moois van te maken en u profiteert van onze najaars/winterkorting. In het voorjaar komt u dan nog een keer terug voor de montage. Dan monteren we de drukknopen enz in de bootkap of tent. Meer informatie vindt u onder de knop "Winterkorting" in het hoofdmenu

NB: Wij huren de aanlegsteiger naast ons bedrijf van de gemeente Edam-Volendam. Tijdens onze vakantieperiodes hebben wij geen zeggenschap over de steiger en wordt door de havenmeester havengeld berekend.

 

 

 
To top